Těšíme se na vaši návštěvu

Otevírací doba

Po - Pá   9,00 - 18,00 hodin
       So   9,00 - 12,00 hodin

HOME CREDIT

CETELEM

Elektro fany Chodov
ČSM 1082
357 35, Chodov u K. Varů
tel.: 352 666 742
další informace

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Elektro fany Chodov.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 1. Na e-mailovou adresu provozovatele obchod@elektrofany.cz.
 2. Poštou na adresu provozovatele.
 3. Reklamačním formulářem.
 4. Řešit s externím servisním střediskem.

Kupující je povinen uvést:

 1. Přesný název zakoupeného zboží.
 2. Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
 3. Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list).

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou či telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace, uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

 1. Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.
 2. Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.
 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz dopravní informace),
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • zboží bylo poškozeno živly,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

3. Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. září 2005. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

© 2008 Elektrocentrum fany - elektro Chodov || Havai - tvorba www stránek